Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντης2591, 2990,4580,4584
Γραμματεία2593
Κλινικής Ανοσολογίας2579, 2229
Ορμονολογικό2595

 

Cookies