Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜ/ΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής 2046
FAX Ιατροδικαστικού2521
Γραφείο Ιατροδικαστών2520
Νεκροτόμοι2519
Δ/ντης Αρ.Μ.Τσατσάκης4679
Γραμματεία4870, 4639 ΦΑΞ 2810-542098
Χρηστάκη Μαρία Βιολόγος4688
Γρ.Παρασκευαστών4687, 4681
Εργαστήρια4681, 4910
Τμ. Κλινικής Ιατροδικαστικής2070, 375016

 

Cookies