ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Δευτέρα, 27/05/2024 8:00πμ έως Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

Τηλέφωνα μονάδας

Νέα ΠΑΓΝΗ

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής 2822
Γραμματεία2822
Απαντήσεις Βακτηριολογικού2602
Εφημερεύων2597
Μύκητες - Παράσιτα2598
Ορολογικό2600
Παραλαβή Δειγμάτων2596
Ιατροί5047.2228
Αιμοκαλλιέργειες2601
Αντιβιογράμματα2599

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ