Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής (in vivo)2567
Γραμματεία (in vivo)2571
Γ' Κάμερα (in vivo)2566, 2568
Σπιθ. Θαλ. (in vivo)2563
Τεχνολόγοι (in vivo)2565, 2568
Περισυνάκης (in vivo)2564
Γ. Δαμηλάκης (in vivo)2569
Ria - Υποδοχέων (Χημειοθεραπείες-in vitro)2714

 

Cookies