Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ-Β ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊστάμενος5252
Εφημερεύων επιμελητής5339
Εφημερεύων ειδικευόμενος5341
Σεμινάρια5340
Βηματοδότες5340
Ηλεκτροφυσιολογία5256
Στεφανιογραφία5257, 5258
Υπέρηχοι5418
Ιατροί5364
Καλλέργης, Μαυράκης, Μαρκετου5342
Κανουπάκης,Χαμηλός5253
Κοχιαδάκης5026
Σημαντηράκης5048
Σκαλίδης5261

 

Cookies