Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας - Αγγειογραφία  2875
Προϊσταμένη2540.2089
Τσέτης2033
Κεχαγιάς375271
Τεχνολόγοι2534

 

Cookies