Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΥΠΕΡΗΧΟΙ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Γραμματεία - Αρχείο2561, 2562
Office2555
Εξεταστήριο2558, 2560
Εφημερεύων2557
Ιατροί2861
2559

 

Cookies