ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Δευτέρα, 27/05/2024 8:00πμ έως Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

Τηλέφωνα μονάδας

Νέα ΠΑΓΝΗ

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Νοσηλευτές-τριες2856.5327
Γραμματεία - Απογευματινά ραντεβού για Αξονική Τομογραφία 2810542104
Γραμματεία -Πρωινά ραντεβού για Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία 2810542104
Διαγνωστήριο2075,2536, 2537
Ιατροί2077,2076,2078

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ