Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντης2541, 542095
Γραμματεία,Γραμματεία ΠΚ2545
Εφημερεύων2786
Ιατροί Ακτινολ.2544, 2850

 

Cookies