Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΕΘ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής2636
Προϊσταμένη2637.275335
Νοσηλευτές/τριες2718, 2776
Γραφείο Ιατρών2717
Επιμελητές5370
Εργ.Ύπνου2810375315
Εφημερεύων5049
Μικρή Μονάδα2439.5269
Γραφείο (Τραπεζαρία)5377
Σεμινάρια2408
Αλεξοπούλου,Κονδύλη2585
Πρινιανάκης, Ξυρουχάκη2764
Χατζάκης,Αναστασάκη2723

 

Cookies