Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Α ΚΤΗΡΙΟ-3ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Νοσηλευτές/τριες2870,2349

 

Cookies