Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δντής 2735 FAX392735
Γραμματεία2575
Προϊσταμένη2303
Νοσηλευτές/τριες2377
Γρ.Επιμελητών5279
Ειδικευόμενοι2376

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ.432928
ΔΩΜ.442929
ΔΩΜ.452930
ΔΩΜ.462931
ΔΩΜ.492932
ΔΩΜ.502933
ΔΩΜ.512934
ΔΩΜ.522935
ΔΩΜ.532936

 

Cookies