ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ έως
useful information information: Ελληνικά English

Τηλέφωνα μονάδας

Νέα ΠΑΓΝΗ

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δντής 2043
Γραμματεία2575
Νοσηλευτές/τριες2373
Προϊσταμένη2302
Ειδικευόμενοι5017
Επιμελητές2371,2739,2736
Εφημερεύων2917.2711
Σεμινάρια2071
Γραφείο5039

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ.102918
ΔΩΜ.112919
ΔΩΜ.122920
ΔΩΜ.132921
ΔΩΜ.142922
ΔΩΜ.152923
ΔΩΜ.182924
ΔΩΜ.172925
ΔΩΜ.182926
ΔΩΜ.192927

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ