Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντης2810375347
Προϊστ/νη,Νοσηλευτριες2810375343
εφημερείο2810375037
Καμπιτάκης2810392993
Παυλόπουλος2810375347
Χιονίδου2810375275

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Θάλαμος 22810375344
Θάλαμος 32810375345
Θάλαμος 42810375341

 

Cookies