Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής2513
Γκισέ5273
Φαρμακοποιός2878,2511
Γραμματεία2045
Αντιδραστήρια2716

 

Cookies