Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-2ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής2307
Προϊσταμένη2301
Γραμματεία2676
Νοσηλεύτριες2345
Εφημερεύων2405
Επιμελητές2864,2369,2756,2196
Εξεταστήριο2189

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ.92865
ΔΩΜ.105008
ΔΩΜ.115282
ΔΩΜ.125283
ΔΩΜ.132808
ΔΩΜ.145284
ΔΩΜ.152410
ΔΩΜ.162463
ΔΩΜ.175310

 

Cookies