Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ-Β ΚΤΗΡΙΟ-2ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής2392
Προϊσταμένη2304
Γραμματεία Κλινικής2382, FAX 392382
Γραμματεία Μαστού2674
Νοσηλευτές/τριες2381
Γραφείο Ιατρών2871
Ειδικευόμενοι2826.2039
Εφημερεύων2039
Σεμινάρια2378
Eelco de Bree 2056
Ασκοξυλάκης2872
Κασσωτάκης2006
Μανιός2055, 5322 (Υπόγειο)
Ρωμανός2383
Σχορετσανίτης Γ.2384

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ.432053
ΔΩΜ.442010
ΔΩΜ.452064
ΔΩΜ.462054
ΔΩΜ.472816
ΔΩΜ.482065
ΔΩΜ.492058
ΔΩΜ.502040
ΔΩΜ.512059
ΔΩΜ.522063

 

Cookies