Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Α ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντρια2608
Προϊσταμένη2320
Γραμματεία2001
Νοσηλεύτριες2607
Επιμελητές2610,5416,2319
ΕφημερεύωνΕιδικ.2456, Επιμ.2616
Ειδικευόμενοι2606

 

Cookies