Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΕΠΚ-Β ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊσταμένη2634
Νοσηλευτές/τριες2635
Εφημερεύων375338
Αποθήκη2668

 

Cookies