Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-3ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής Παρθενάκης2108 FAX 392109
Καθηγητής2631 FAX 542055
Προϊσταμένη2313
Γραμματεία Κλινικής2421 FAX: 542055
Γραμματεία καθηγητή2422.2706
Νοσηλευτές/τριες2423
Επιμελητές5367
Ειδικευόμενοι2707
Εξεταστήριο υπερ΄γχων, holter, Απινιδ.2839.2831
Εφημερεύων5337
Σεμινάρια2315

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ.192895
ΔΩΜ.402892
ΔΩΜ.412890
ΔΩΜ.422985
ΔΩΜ.435286
ΔΩΜ.442992
ΔΩΜ.452386
ΔΩΜ.462663
ΔΩΜ.472893
ΔΩΜ.482894
ΔΩΜ.492896
ΔΩΜ.502903

 

Cookies