Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊσταμ. Χημ/πείας Γ12310
Νοσηλευτ/ες Χημ/πείας Γ12411
Ιατροί ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ12155,2133

 

Cookies