Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Α ΚΤΗΡΙΟ-2ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής2805
Γραμματεία2344
Προϊσταμένη2314
Νοσηλευτές/τριες2427
Ειδικευόμενοι2781
Εξεταστήριο2746
Επιμελητές2425,2192,2195
Εφημερεύων2428

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ.412854
ΔΩΜ.422156
ΔΩΜ.432157
ΔΩΜ.442158
ΔΩΜ.452159
ΔΩΜ.462160
ΔΩΜ.472164
ΔΩΜ.482162
ΔΩΜ.492163
ΔΩΜ.502161

 

Cookies