Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-3ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής2222
Γραμματεία2418, FAX 392605
Προϊσταμένη2312
Νοσηλεύτριες2419
Ειδικευόμενοι2884
Εφημερεύων2190
Βαρδάκη2184
Περάκης2866
Στρατήγης2176
Στυλιανού2185

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ. 92957
ΔΩΜ. 102958
ΔΩΜ.112177
ΔΩΜ.122959
ΔΩΜ.132960
ΔΩΜ.142961
ΔΩΜ.152962
ΔΩΜ.162963
ΔΩΜ.172964
ΔΩΜ.182965

 

Cookies