Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής Ν.Τζανάκης2224
Προϊσταμένη2316
Γραμματεία2433 FAX: 542650
Νοσηλευτές/τριες2435
Ειδικευόμενοι2743
Εφημερεύων5334
Σεμινάρια2432
Λαμπίρη2855
Μαλτεζάκης2740
Μητρούσκα,Αντωνίου2744
Πιτσιδιανάκης5052
Σχίζα2436

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ.95415
ΔΩΜ.102937
ΔΩΜ.112938
ΔΩΜ.122939
ΔΩΜ.132940
ΔΩΜ.142941
ΔΩΜ.152942
ΔΩΜ.162943
ΔΩΜ.172944
ΔΩΜ.182945

 

Cookies