Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής2437
Γραμματεία2363
Προϊσταμένη2244
Νοσηλεύτριες2237
Ειδικευόμενοι2887
Επιμελητές2417
Εφημερεύων2333

 

Cookies