ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)  
Δ/ΝΤΗΣ:ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Παιδοψυχιατρικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2180.2186
Ψυχιατρικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2259, 2260, 2803

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Δ/ντής 2396
Γραμματεία2402, FAX 392859
Προϊσταμένη2309
Νοσηλευτές/τριες2766
Οξέα2487
Γραφ.Ιατρ.Οξέων5027
Ειδικευόμενοι2246
Εξεταστήρια2406
Εφημερεύων2398
Κοιν.Λειτουργοί2403
Σεμινάρια2394
Βόλακας2259
Κούδας2782
Κουτεντάκη2407
Κρυπωτός2400
Μπάστα2774
Τρίκας2404
Αϊβαλιώτη (ψυχ)2171
Χαλκιαδάκη (ψυχ)2172

Cookies