ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ(ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ)  
Δ/ΝΤΗΣ:ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ-Α ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Δ/ντής5024 FAX2652
Γραμματεία2119
Προϊσταμένη2174
Νοσηλευτές-τριες2617.2618
Γραφείο Ιατρών2175
Εφημερεύων2181
Επιμελητές2447

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Α ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Δ/ντής :2012
Προϊσταμένη2323
Γραμματεία2329, FAX 392827
Νοσηλευτές-τριες2324
Γραφείο Ιατρών2128
Εργαστήριο Σπειρομετρίας2035.2886
Εφημερεύων2505,2685 ειδ.
Σεμινάρια2326
Παπαδοπούλη2792
Παπαδοπουλου-Μανιαδάκη2028
Γερμανάκης2097
Μαμουλάκης2026
Μπιτσιώρη-Περδικογιάννη2290
Πασπαλάκη - Μιχαηλίδου2328
Παιδιατρικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2273, 2274

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΔΩΜ.102120
ΔΩΜ.95262
ΔΩΜ.112121
ΔΩΜ.122122
ΔΩΜ.132123
ΔΩΜ.142124
ΔΩΜ.152125
ΔΩΜ.19-202126
ΔΩΜ.21-222127
ΔΩΜ.232129
ΔΩΜ.592048
ΔΩΜ.612130

Cookies