ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΝΟΣΗΛ/ΚΟ ΤΜ. ΕΠ. ΠΕΡ.-ΠΑΘΟΛΟΓ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΕΠ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ
Βραχεία Νοσηλεία5333
Ακτινολογικό2787, 2790, 2791
Αίθουσα Χειρουργείου2752
Γυναικολογικό2279
Δερματολογικό5274
Καρδιολογικό2504, 5404(εφημ)
Ορθοπεδικό2715
Οφθαλμολογικό2086
Ουρολογικό2514
Παθολογικό2753, 2395
Παιδιατρικό2505
Χειρουργικό2514
Ψυχιατρικό2455
ΩΡΛ2263

ΤΕΠ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ
Υπεύθυνος2883
Προϊσταμένη Γραμματείας2510
Γραμματεία Διαλογής2289 FAX 375402
ERCP5382
SARS(απομόνωση),Λοιμωδών2099,5403
Office2508(Α),2672(Γ)
Σεμιναρια2506

Cookies