ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΣΟΥΜΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ  (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Δ/ντρια Ευγενία Α. Σουμάκη2772
Προϊσταμένη2025
Νοσηλευτές2057
Μποτζάκης,Κοιλάδη2098
Γεροστέργιος,Σαμιωτάκης2179
Κοινωνικός Λειτουργός, Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής2399
Ραντεβού Κλινικής (Τρίτη 12:00 - 14:00) & Πληροφορίες2810375384
ΦΑΞ2858
Εξωτερικό Ιατρείο Ι2186
Εξωτερικό Ιατρείο ΙΙ2180

Cookies