ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Κοινωνική Ιατρική /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2241
Κοινωνικοί Λειτουργοί /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2220, 2217, 2250

Cookies