ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνα ΕΡΓ. ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Cookies