ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


MONAΔΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ
Δ/ντής 2046
FAX Ιατροδικαστικού2521
Γραφείο Ιατροδικαστών2520
Νεκροτόμοι2519

ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜ/ΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Δ/ντης Αρ.Μ.Τσατσάκης4679
Γραμματεία4870, 4639 ΦΑΞ 2810-542098
Χρηστάκη Μαρία Βιολόγος4688
Γρ.Παρασκευαστών4687, 4681
Εργαστήρια4681, 4910
Τμ. Κλινικής Ιατροδικαστικής2070, 375016

Cookies