ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΙΟΛΟΓΙΑΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ2814, 2842

Cookies