ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΕΡΓ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Cookies