ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ
Δντής 2735 FAX392735
Γραμματεία2575
Προϊσταμένη2303
Νοσηλευτές/τριες2377
Γρ.Επιμελητών5279
Ειδικευόμενοι2376
Γναθοχειρουργικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2724

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΩΜ.432928
ΔΩΜ.442929
ΔΩΜ.452930
ΔΩΜ.462931
ΔΩΜ.492932
ΔΩΜ.502933
ΔΩΜ.512934
ΔΩΜ.522935
ΔΩΜ.532936

Cookies