ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) Βιογραφικό

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2277
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2467
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2679
ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2263

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Α ΚΤΗΡΙΟ-3ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντης Καθηγητής κ.Βελεγράκης2680
Γραμματεία2348 FAX: 542106
Προϊσταμένη2296
Νοσηλευτές/τριες2349
Γραφείο Ιατρών2731
Εφημερεύων2350
Αν.Καθ.κ.Προκοπάκης2347
Επ.Καθ.κ.Καρατζάνης- Δ/ντρια ΕΣΥ κ.Παναγιωτάκη2466
Γρ.Επιμελητών2165
Αίθουσα Σεμιναρίων2346

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΩΜ.112166
ΔΩΜ.122167
ΔΩΜ.132840
ΔΩΜ.142849
ΔΩΜ.152873
ΔΩΜ.162874
ΔΩΜ.172876
ΔΩΜ.182885

Cookies