ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Οφθαλμολογικό κ. Τσιλιμπάρη /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΥΠΟΓΕΙΟ2352, 2730

Cookies