ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Οφθαλμολογικό Λέϊζερ - Argon /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΥΠΟΓΕΙΟ2669
Οφθαλμολογικό Γραφείο Ιατρών /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΥΠΟΓΕΙΟ2051

Cookies