ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Ορθ/κής Βαδιστικό /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΙΣΟΓΕΙΟ2287
Ορθοπεδικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2281, 2282

Cookies