ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Ενδοσκοπικό /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ2 /ΥΠΟΓΕΙΟ2218, 2219

Cookies