ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΚΡΑΣΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Α ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ
Διευθυντής2582, ΦΑΧ 2810392429
Γραμματεία2356
Ειδικευόμενοι2807
Επιμελητές2430.2431
Εφημερεύων2828
Δερματολογικό - Ισόγειο /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2221,2693,2226
Δερματολογικό - Υπόγειο /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2221
Κρυοθεραπείες /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2256, 2257

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΩΜ.182449
ΔΩΜ.445308
ΔΩΜ.472013
ΔΩΜ.482014
ΔΩΜ.492794
ΔΩΜ.502795

Cookies