Πως μπορώ να κάνω….
Παρακλινικές εξετάσεις;


Για:
  • Ακτινογραφίες
  • Μαστογραφίες
  • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
  • Αξονική Τομογραφία
  • Μαγνητική Τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Ενδοσκοπικές Εξετάσεις (Γαστροσκοπήσεις, Κολονοσκοπήσεις κ.α).
Ο ασθενείς κατά την προσέλευση τους στο Νοσοκομείο για την διενέργεια των παραπάνω παρακλινικών εξετάσεων, αφού έχουν προηγουμένως κλείσει το ραντεβού τους, πηγαίνουν κατευθείαν στην γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος, με το ηλεκτρονικό του παραπεμπτικό. Εκεί, η γραμματεία επικυρώνει το παραπεμπτικό τους και οι ασθενείς διενεργούν τις αντίστοιχες εξετάσεις.>

Cookies