ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Τετάρτη, 17/04/2024 8:00πμ έως
useful information information: Ελληνικά English
Νέα ΠΑΓΝΗ

Πως μπορώ να κάνω….
Παρακλινικές εξετάσεις;


Για:
  • Ακτινογραφίες
  • Μαστογραφίες
  • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
  • Αξονική Τομογραφία
  • Μαγνητική Τομογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Ενδοσκοπικές Εξετάσεις (Γαστροσκοπήσεις, Κολονοσκοπήσεις κ.α).
Ο ασθενείς κατά την προσέλευση τους στο Νοσοκομείο για την διενέργεια των παραπάνω παρακλινικών εξετάσεων, αφού έχουν προηγουμένως κλείσει το ραντεβού τους, πηγαίνουν κατευθείαν στην γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος, με το ηλεκτρονικό του παραπεμπτικό. Εκεί, η γραμματεία επικυρώνει το παραπεμπτικό τους και οι ασθενείς διενεργούν τις αντίστοιχες εξετάσεις.>

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ