Τμήματα Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ
1 Τμήμα Αιμοληψιών
  • Εσωτερικές στο νοσοσκομείο
  • Εξωτερικές (κινητά συνεργεία)
2 Τμήμα Αφαίρεσης
  • Από εθελοντές δότες
  • Θεραπευτικές (από ασθενείς)
3 Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο
4 Τμήμα διακίνησης αίματος
5 Τμήμα παραγώγων
6 Ιατρείο αιμοδοτών με προβλήματα στον ιολογικό έλεγχο

Cookies