Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Αγγειοχειρουργικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2271.2452
Αιματολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2268,2698,5417
Αιμοληψίες /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2267
Βρογχοσκοπικό Υπόγειο /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2225
Βρογχοσκοπικό Υπόγειο - Τζανάκης /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2224
Γαστρεντερολογικό-ΙΦΕΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ2 /ΥΠΟΓΕΙΟ2261
Γαστρεντερολογικό-Κουτρουμπάκης /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ2 /ΥΠΟΓΕΙΟ2254
Γαστρεντερολογικό-Κουλεντάκη /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ2 /ΥΠΟΓΕΙΟ2253
Γαστρεντερολογικό-Ματρέλα /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ2 /ΥΠΟΓΕΙΟ2252
Γναθοχειρουργικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2724
Γυναικολογικό - U/S /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2278
Γυναικολογικό - προεγχειριτικός /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2068
Γυναικολογικό - Μαιευτικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2279, 2280
Δερματολογικό - Ισόγειο /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2221,2693,2226
Δερματολογικό - Πλαστ.χειρουργική Μανιός /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ5322
Δερματολογικό - Υπόγειο /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2221
Διαιτολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2206
Εγκεφαλογράφημα /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2272
Εμβόλια, Καρδιογρ. /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ5328
Διαβητολογικο /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2468
Ενδοκρινολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2468
Ενδοσκοπικό /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ2 /ΥΠΟΓΕΙΟ2218, 2219
Γραμματέας Ενδοσκοπικό /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ2 /ΥΠΟΓΕΙΟ2223
Ηλεκτρομυογράφημα /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2288
Ηπατολογικό-ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΡΕΨΗΣ-ΑΛΚΟΟΛΟΓΙΚΟ /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ2 /ΥΠΟΓΕΙΟ2251
Καρδιολογικό - Test κοπώσεως /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2286(γραμ)
Καρδιολογικό-Ιατρεία /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2283, 5028
Καρδιολογικό - Ιατρ. /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ5321
Καρδιολογικό - Παρθενάκης /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2255
Καρδιολογικό - Υπέρηχοι /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2284
Κοινωνική Ιατρική /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2241
Κοινωνικοί Λειτουργοί /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2220, 2217, 2250
Κρυοθεραπείες /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2256, 2257
Λιθοτριψίες /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2689, 2697
Μαστού /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2265
Μεταβολικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2269
Νευρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2264,2266,5025
Νευροχειρουργικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2271,2452
Νεφρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2262
Νεφρολογικό Δαφνής /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2222
Οδοντιατρικό - Δ/ντης /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2005
Οδοντιατρικό-ιατρεία /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2472, 2473,( 2475,5423 εφημερ.)
Ορθ/κής Βαδιστικό /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΙΣΟΓΕΙΟ2287
Ορθοπεδικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2281, 2282
Ουρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2276, 2285
Οφθαλμολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2248, 2451
Οφθαλμολογικό Λέϊζερ - Argon /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΥΠΟΓΕΙΟ2669
Οφθαλμολογικό Γραφείο Ιατρών /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΥΠΟΓΕΙΟ2051
Οφθαλμολογικό Ιατρ. Φωτογραφία /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΥΠΟΓΕΙΟ2725
Οφθαλμολογικό κ. Δετοράκης /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2353
Οφθαλμολογικό κ. Τσιλιμπάρη /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΥΠΟΓΕΙΟ2352, 2730
Παθολογικό Ιατρείο /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2269
Παθολογικό Φάρμακα /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2955
Παιδιατρικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2273, 2274
Παιδονευρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2274, 2471
Παιδοχειρουργικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2266
Πνευμονολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2469
Πόνου /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2615
Προεγχειρ.Έλεγχος /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2465
Ρευματολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2268, 2698
Ρευματολογικό (ισόγειο) /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ5417
Σπειρομετρήσεις /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2227
Χειρουργικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ5025, 2264, 2266
Παιδοψυχιατρικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2180.2186
Ψυχιατρικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2259, 2260, 2803
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2277
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2467
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2679
ΩΡΛ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2263

 

Cookies