Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ542020
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2470

 

Cookies