ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΑΓΝΗΗ υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες του προσωπικού του νοσοκομείου και μόνο απο ΙΡ του νοσοκομείου.

ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡ:44.200.30.73