ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΑΓΝΗΗ υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες του προσωπικού του νοσοκομείου και μόνο απο ΙΡ του νοσοκομείου. Παρακαλώ επιλέξτε υπηρεσία:

ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡ:3.215.177.171