Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Κ.Ε.Κ.-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Κ.Ε.Κ.2275

 

Cookies