Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊστάμενος2503
Ραντεβού375014, 375015

 

Cookies