ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ
Γραμματείατηλ/φαξ 2241

Cookies