ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ(ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ)  
Δ/ΝΤΗΣ:ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΣΤΑΝΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΜΠΑΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΝΙΡΑΚΗΜΑΡΙΑΚΩΝ/ΝΟΣ

Cookies